Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Καθηγητής, Περιβαλλοντική Μηχανική

– PhD Engineering (Univ. of California at Berkeley, USA, 1994)
– MSc. Energy & Resources (Univ. of California at Berkeley, USA, 1990)
– Dipl. Chem. Eng. (National Technical University of Athens, GR, 1989)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  308, 2oς όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.994562  Fax: 2310.996168
Email: sarigiannis@auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 14:00 και κατόπιν επικοινωνίας

 1. Προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων
 2. Βιομηχανική Οικολογία – σχεδιασμός βιομηχανικών συστημάτων για τη μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος
 3. Περιβάλλον και Υγεία – ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για την αποτίμηση των επιπτώσεων της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία
 1. Pistocchi, A., Sarigiannis, D.A.,Vizcaino, P. Spatially explicit multimedia fate models for pollutants in Europe: state of the art and perspectives, Science of the Total Environment (2010) 408(18): 3817-3830
 2. Coccini, T, Roda, E., Sarigiannis, D.A., Mustarelli, P., Quartarone, E., Profumo, A., Manzo, L. Effects of water-soluble functionalized multi-walled carbon nanotubes examined by different cytotoxicity methods in human astrocyte D384 and lung A549 cells, Toxicology, Elsevier (2010) 269(1): 41-53
 3. Sarigiannis, D., Gotti, A., Cimino Reale, G. and Marafante, E. Reflections on new directions for risk assessment of environmental chemical mixtures, Int. J. Risk Assessment and Management, (2009) 13(3/4): 216–241
 4. Sarigiannis, D. Toxicogenomics and biology-based modeling framework for health risk assessment, Human & Experimental Toxicology (2009) 28: 139-141
 5. Sarigiannis, D.A., Saisana, M. Multi-objective optimization of air quality monitoring. Environmental Monitoring and Assessment 136 (1-3), (2008) pp. 87-99
 1. Διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 2. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι (7o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Περιβαλλοντική Μηχανική (8o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 6. Μεταβολική Μηχανική (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 7. Διαχείριση στερεών αποβλήτων και στερεών καυσίμων (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 8. Μέθοδοι ανάλυσης ενεργειακών/περιβαλλοντικών συστημάτων (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Παπαδάκη Κρυσταλία (Έτος έναρξης: 2013)
 2. Χαπιζάνης Δημήτριος (Έτος έναρξης: 2013)
 3. Ματιάκη Ευαγγελία (Έτος έναρξης: 2016)