Μιχάλης Στουκίδης
Καθηγητής, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική για Χημικούς Μηχανικούς

– Ph.D. Chem. Eng. (ΜΙΤ, USA, 1982)
– Dipl. Chem. Eng. (NTUA, GR, 1978)

Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνία
Γραφείο:   204, 2ος όροφος κτιρίου E13
Τηλέφωνο:2310.996165  Fax: 2310.996165
Email:   mstoukid@auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 8:30 – 14:00

 1. Eτερογενής Kατάλυση.
 2. Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων.
 3. Hλεκτροχημεία Στερεάς Kατάστασης.
 4. Kελλία Kαυσίμων.
 1. D. Eng and M. Stoukides Catalytic and Electrocatalytic Oxidation of Methane with Solid Oxide Membranes Catal. Rev.- Sci. Eng., 33 (3&4), 375, (1991)
 2. G. Marnellos and M. Stoukides, ‘Ammonia Synthesis at Atmospheric Pressure’, Science, 282, 95-98 (1998)
 3. M. Stoukides, ‘Solid Electrolyte Membrane Reactors: Current Experience and Future Outlook’, Cat. Rev.-Sci. & Eng., 42(1&2), 1,(2000)
 4. C. Kokkofitis and M. Stoukides, ‘Rate and Oxygen Activity Oscillations during Propane Oxidation on Pt/YSZ’, Journal of Catalysis, 243 428-437, (2006)
 5. I. Garagounis, V. Kyriakou, C. Anagnostou, V. Bourganis, I. Papachristou, M. Stoukides, ‘Solid Electrolytes: Applications in Heterogeneous Catalysis and Chemical Cogeneration’, Ind. & Eng. Chem. Res. 50 (2011) 431–472.
 1. Eφαρμοσμένη Θερμοδυναμική II (4o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι (7o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Εμβάθυνση στη Θερμοδυναμική (Χ >8≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Βούρρος Αναστάσιος (Έτος έναρξης: 2014)
 2. Βασιλειάδου Αθηνά (Έτος έναρξης: 2017)