Ιωάννης Τσιβιντζέλης
Επίκουρος Καθηγητής, Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2006)
– Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 2000)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:    3ος όροφος Κτιρίου Γ
ίου ΔΤηλέφωνο:2310.996246  Fax: 2310.996222
Email:  tioannis@auth.gr
WWW: http://users.auth.gr/~tioannis/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών:  Καθημερινά 10:00 – 16:00

 1. Διεργασίες με εναλλακτικούς διαλύτες: υπερκρίσιμα ρευστά (supercritical fluids) και ιοντικά υγρά (ionic liquids)
 2. Θερμοδυναμικές θεωρίες καταστατικής εξίσωσης – Στατιστική θερμοδυναμική
 3. Παραγωγή βιοϋλικών, νανοσύνθετα πολυμερή (nanocomposites), πορώδεις και νανοϊνώδεις (nanofibrous) πολυμερικές δομές
 4. Μοντελοποίηση μιγμάτων με μη ιδανική συμπεριφορά (συστήματα πολυμερών, φαρμακευτικών ουσιών, υπερκρίσιμων ρευστών, ιοντικών υγρών και ρευστών με δεσμούς υδρογόνου)
 5. Μέτρηση ισορροπίας φάσεων
 1. KontogeorgisM., Liang X., Arya A., (2020) Tsivintzelis I., Equations of State in Three Centuries. Are we closer to arriving to a single model for all applications? Chemical Engineering Science: X, 7, 100060.
 2. Leontiadis K, Tzimpilis, Aslanidou D., Tsivintzelis I., (2019) Solubility of CO2 in 3-amino-1-propanol and in N-methyldiethanolamine aqueous solutions: Experimental investigation and correlation using the CPA equation of state, Fluid Phase Equilibria, 500, 112254.
 3. Tsivintzelis, I., Kontogeorgis, G.M., Panayiotou, C., Dimerization of Carboxylic Acids: An Equation of State Approach (2017) Journal of Physical Chemistry B, 121 (9), pp. 2153-2163.
 4. Tsivintzelis, I., Sanxaridou, G., Pavlidou, E., Panayiotou, C., Foaming of polymers with supercritical fluids: A thermodynamic investigation, (2016) Journal of Supercritical Fluids, 110, pp. 240-250.
 5. Tsivintzelis, I., Musko, N.E., Baiker, A., Grunwaldt, J.-D., Kontogeorgis, G.M., “Experimental determination and modeling of the phase behavior for the direct synthesis of dimethyl carbonate from methanol and carbon dioxide”, Journal of Supercritical Fluids, 84: pp. 155-163 (2013).
 1. Φυσική Χημεία ΙΙ (Θ) (3o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Iσοζύγια Mάζας και Eνέργειας (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Eπιστήμη και Tεχνολογία Πολυμερών (5o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 5. Φυσική Χημεία ΙΙ (Ε) (3o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 6. Φυσική Xημεία I (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 7. Νανοτεχνολογία και Χαλαρή Ύλη (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Λεοντιάδης Κωνσταντίνος (Έτος έναρξης: 2019)