Πάτροκλος Βαρελτζής
Επίκουρος Καθηγητής, Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:201, 2ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.996162
Email: pkvareltzis@cheng.auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 09.00 – 17.00

 1. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διαφόρων διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων
 2. Διεργασίες επεξεργασίας πρώτων υλών και παραπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων με στόχο την ανάκτηση λειτουργικών συστατικών
 3. Ανάλυση λειτουργικών συστατικών πρώτων υλών ή/και παραπροϊόντων. Ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα και επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή
 4. Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών τροφίμων
 1. Patroklos Vareltzis and Ingrid Undeland, (2008). Removal of Lipids and Diarrhetic Shellfish Poisoning Toxins from Blue Mussels (Mytilus edulis) during Acid and Alkaline Isolation of Proteins, J. Agric. Food Chem., 56, 3675–3681
 2. Patroklos K Vareltzis and Ingrid Undeland (2012), Protein isolation from blue mussels (Mytilus edulis) using an acid and alkaline solubilisation technique – process characteristics and functionality of the isolates. J Sci Food Agric; 92: 3055–3064
 3. Tanis, D., Vareltzis, P., Nikolaidis G., Minos, G., Kokkokiris, L., and Rigas, P. (2016), Evaluation of helically coiled and knitted open tubular reactors for the efficient post column determination of Tetrodotoxin by HPLC, Analytical Letters, DOI: 10.1080/00032719.2016.1177068
 4. Vareltzis, P., Adamopoulos, K., Stavrakakis, E., Stefanakis, A. and Goula, A. M. (2016), Approaches to minimise yoghurt syneresis in simulated tzatziki sauce preparation. Int J Dairy Technol, 69: 191–199. doi:10.1111/1471-0307.12238
 1. Μηχανική Τροφίμων
 2. Πρακτική άσκηση
 3. Έλεγχος, Διασφάλιση ποιότητας και Αποθήκευση Τροφίμων
 4. Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
 5. Επιστήμη και Μηχανική τροφίμων (μεταπτυχιακό)
 1. Σιδηροκαστρίτης Νικόλαος (έτος έναρξης 2019)