Στέργιος Γ. Γιάντσιος
Καθηγητής, Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 

– Ph.D. Chem. Eng. (Univ. California, Davis, USA, 1989)
– M.Sc. Chem. Eng. (Univ. California, Davis, USA, 1986)
– Dipl. Chem. Eng. (ΑUTh, 1983)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 202, 2ος όροφος κτιρίου Ε13
Τηλέφωνο: 2310.991293 Fax: 2310.996190
Email: yiantsio@auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 16:00

 1. Δυναμική Ροών με Διεπιφάνειες-Λεπτά υμένια
 2. Δυναμική Πολυφασικών Σωματιδιακών Ροών
 3. Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και Παράλληλη Επεξεργασία
 1. S.G. Yiantsios “On the Distributed Lagrange Multiplier/Fictitious Domain Method for rigid-particle-laden flows: a proposition for an alternative formulation of the Lagrange multipliers”, Int. J. Numer. Meth. Fluids, 70, 1027-1047, (2012).
 2. S.K. Serpetsi and S.G.Yiantsios “Stability characteristics of solutocapillary Marangoni motion in evaporating thin films”, Phys. Fluids 24, 122104, (2012)
 3. S.G.Yiantsios, S.K.Serpetsi, F.Doumenc, and B.Guerrier, “Surface deformation and film corrugation during drying of polymer solutions induced by Marangoni phenomena”, Int. J. Heat Mass Transfer, 89, 1083–1094, (2015).
 4. P.Saliakellis and S.G.Yiantsios, “Macroscopic characteristics of heavy particle resuspension obtained from direct numerical simulations of pressure driven channel flow”, Int. J. Multiphase Flow, , 84, 188–203, (2016).
 5. G.A.Zoumpouli and S.G.Yiantsios, “Hydrodynamic effects on phase separation morphologies in evaporating thin films of polymer solutions”, Phys. Fluids, 28, 82108, (2016).
 1. Φαινόμενα Μεταφοράς Ι
 2. Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ
 3. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι
 4. Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ανάλυση στη Χημική Μηχανική με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
 1. Νασερεντίν Βασίλειος (Έτος έναρξης: 2012)
 2. Σερπετσή Στεφανία (Έτος έναρξης: 2012)
 3. Σαλιακέλλης Παναγιώτης (Έτος έναρξης: 2012)