Αναστασία Α. Ζαμπανιώτου
Καθηγήτρια, Σχεδιασμός Θερμοχημικών Διεργασιών Ανανεώσιμων και Ανακυκλούμενων Πρώτων Υλών

-Doctorat (Ecole Centrale de Paris, FR, 1987)
-DEA Genie Chimique (Ecole Centrale de Paris, FR, 1984)
-Dipl. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1979)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 105, 1ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο: 2310.996274 Fax: 2310.996209
Email: azampani@auth.gr
WWW:http://users.auth.gr/~azampani/
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 15:00

 1. Ανανεώσιμες Πηγές Eνέργειας με έμφαση στη Βιομάζα και Απορρίμματα
 2. Μελέτη της αεριοποίησης και Πυρόλυσης για την παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων, Η2 και υλικών.
 3. Σχεδιασμός αντιδραστήρων θερμοχημικής μετατροπής βιομάζας και απορριμμάτων και κλιμάκωση μεγέθους αντιδραστήρων.
 4. Τεχνοοικονομικές μελέτες , Μοντελοποίηση και Προσομοίωση θερμοχημικών διεργασιών.
 5. Ανακύκλωση απορριμμάτων.
 1. A Zabaniotou (2020). New Forms of Social Learning in Mediterranean Higher Engineering Education: Change Lab for Gender Equality Transformation, Methodology, Design Principles. Sustainability 12 (16), 6618
 2. Anastasia Zabaniotou, Christine Syrgiannis, Daniela Gasperin, Arnoldo José de Hoyos Guevera, Ivani Fazenda, Donald Huisingh (2020). From Multidisciplinarity to Transdisciplinarity and from Local to Global Foci: Integrative Approaches to Systemic Resilience Based upon the Value of Life in the Context of Environmental and Gender Vulnerabilities with a Special Focus upon the Brazilian Amazon Biome. Sustainability 12 (20), 8407
 3. A Zabaniotou (2020). A systemic approach to resilience and ecological sustainability during the COVID-19 pandemic: Human, societal, and ecological health as a system-wide emergent property in the Anthropocene. Global Transitions 2, 116-126
 4. A Zabaniotou, K Stamou (2020). Balancing Waste and Nutrient Flows Between Urban Agglomerations and Rural Ecosystems: Biochar for Improving Crop Growth and Urban Air Quality in The Mediterranean Region. Atmosphere 11 (5), 539
 5. VK Matrapazi, A Zabaniotou (2020). Experimental and feasibility study of spent coffee grounds upscaling via pyrolysis towards proposing an eco-social innovation circular economy solution. Science of The Total Environment 718, 137316
 1. Σχεδιασμός Xημικών Aντιδραστήρων I (6o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 3. Διαχείριση στερεών αποβλήτων και στερεών καυσίμων (Ε ≥6o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Ρόβας Δημήτριος (Έτος έναρξης: 2014)
 2. Καματερού Παρασκευή (Έτος έναρξης: 2014)
 3. Φυτιλή Δέσποινα (Έτος έναρξης: 2016)
 4. Πέτση Παναγιώτα (Έτος έναρξης: 2017)