Εργαστήριο  Γενικής Χημικής Τεχνολογίας – Δ/ντής Αγγελική Λεμονίδου

(ΦΕΚ 85/29-4-1975,τ.Α Ιστοχώρος: http://star.cheng.auth.gr/cpel/lab.html)

 1. Στοιχειακός αναλυτής CHNS (ThermoFinnigan FlashEATM 1112).

 2. Θερμικά προγραμματιζόμενη εκρόφηση – αναγωγή – οξείδωση (ThermoQuest TPDRO 1100).

 3. Αέριοι χρωματογράφοι εξοπλισμένοι με ανιχνευτές TCD, FID, ΕCDm Hewlett – Packard Ser. II, Perkin Elemer 8500, Carlo Erba 6350.

 4. Aναλυτές πτητικών, τέφρας, μόνιμου άνθρακα, υγρασίας, κατά ASTM.

 5. Διατάξεις χαρακτηρισμού πορώδους δομής (ποροσίμετρο υδραργύρου, δυναμική ρόφηση αζώτου, στατική ρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, πυκνόμετρο κλπ).

 6. Σύστημα θερμοζυγού (DuPont), Φασματογραφικοί αναλυτές μαζών (MSD, VG), Αναλυτής τοξικότητας (Azur Environmental m500).

 7. Αναλυτής υδραργύρου, Αναλυτές αερίων και καυσαερίων.

 8. Πιλοτικές εγκαταστάσεις: Δοκιμές Kαύσης, Πυρόλυσης, Eξαερίωσης Λιγνιτών και Bιομάζας.

 9. Aνάλυση, Eλεγχος και Aπομάκρυνση Tοξικών, Φυτοφαρμάκων, Διοξινών. Πιλοτικές Eγκαταστάσεις Mεμβρανών.

Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας  – Δ/ντής Αγγελική Λεμονίδου

(ΦΕΚ 85/29-4-1975, τ.Α)

 

 1. Φασματοφωτόμετρο FTIR (Bruker, Tensor). Θερμοζυγός (SDT Q600). Αναλυτής μαζών (Omnistar Balzer).

 2. Αντιδραστήρας υψηλής πίεσης (Parr). Φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών 1600°C (Lindberg), και 1100°C (Blue M).

 3. Αέριοι χρωματογράφοι εφοδιασμένοι με ανιχνευτές FID, TCD (Varian 3300, Varian 3700, Varian 3600, Perkin Elmer Autosystem XL).

 4. Εργαστηριακή μονάδα χαρακτηρισμού καταλυτών. Αναλυτές CO2, CO, NO2, O2 (Horiba).

 5. Εργαστηριακής κλίμακας εγκαταστάσεις: αξιολόγηση καταλυτών και κινητικές μετρήσεις καταλυτικών αντιδράσεων.

Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων & Αγροτικών Βιομηχανιών -Δ/ντής Πάτροκλος Βαρελτζής 

 ΦΕΚ_Εργαστήριο ΕΤΒΤΑΒ

(ΦΕΚ 1962 τ. 2 /04-05-2020)

 1. Επωαστικοί θάλαμοι. Εργαστηριακός συμπυκνωτής. Θάλαμος μικροβιολογικής ασφάλειας. Ιξωδόμετρο. Κλίβανος αποστείρωσης.

 2. Ξηραντήρας – Spray dryer. Συσκευαστική μηχανή κενού και διαμορφωμένων ατμοσφαιρών. Συσκευή NIR. Συσκευή εκχύλισης Soxhlet.

 3. Συσκευή προσδιορισμού ενεργότητας νερού. Συσκευή προσδιορισμού πρωτεϊνών τύπου Kjeldahl. Υδατόλουτρα.

 4. Φασματοφωτόμετρο. Φυγόκεντρος Gerber. Ψυκτικοί θάλαμοι.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών  - Δ/ντής Βασίλειος Ζασπάλης

(ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://lmt.web.auth.gr/el/)

 1. Μονάδες εναπόθεσης και δημιουργίας υμενίων με την τεχνολογία πλάσματος.

 2. Προγραμματιζόμενοι φούρνοι πυροσυσσωμάτωσης στερεών, ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

 3. Συσκευές "dip-coating" και "spin coating"για τη δημιουργία υμενίων από αιωρήματα στερεών.

 4. Μονάδα μέτρησης διαπερατότητας και διαχωρισμού αερίων μιγμάτων με την τεχνολογία μεμβρανών.

 5. Τεχνολογία κατεργασίας κόνεως.

 6. Χημικός, μορφολογικός, δομικός, οπτικός, θερμικός και ηλεκτρομαγνητικός χαρακτηρισμός στερεών.