Εργαστήριο Οργανικής Χημείας – Δ/ντής Αντιγόνη Κόταλη

(ΦΕΚ 811/4-7-2006, τ.Β)

1. 2 συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV-Vis και Diode array, αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή FID.

2. Περιστροφικοί εξατμιστήρες, λυοφιλιοποιητής, συσκευή ανάδευσης.

3. Ομογενοποιητές και συσκευές παρασκευής φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων, συσκευή αποστείρωσης ατμού, λουτρό υπερήχων.

4. Συσκευή προσδιορισμού σημείου τήξης, συσκευή απόσταξης και εκχύλισης.

5. Φασματοφωτόμετρο UV-Vis, TLC Densitometer, ζυμωτήρας, φυγόκεντρος.

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας – Δ/ντής Αθανάσιος Σαλίφογλου

(Ιστοχώρος: http://bioinorglab.web.auth.gr/)

1. Αποστακτική συσκευή καθαρού νερού, λουτρό υπερήχων, σύστημα απιονισμού νερού, όργανα προσδιορισμού σημείου τήξεως, αυτόκαυστο

2. 2 Φασματοφωτόμετρα υπεριώδους-ορατού, αέριος χρωματογράφος, σύστημα ποτενσιομετρικών προσδιορισμών, υδραυλική πρέσα FT-IR, φυγόκεντρος, HPLC, FTIR, ψυγείο βαθείας κατάψυξης, ηλεκτροφορητικό σύστημα.

3.  Περιστροφικός εξατμιστήρας, πυριαντήριο ξήρανσης.

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

(Ιστοχώρος: http://aclab.web.auth.gr/)

1.  Ατομική απορρόφηση φλόγας και φούρνου γραφίτη.

2. Υγρή χρωματογραφία (HPLC) με ανιχνευτές UV-VIS και φθορισμού, ιοντική χρωματογραφία (2 συστήματα, απλής και διπλής στήλης).

3. Αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή FID, απλή φασματοφωτομετρία UV-VIS, κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών, πρέσες μορφοποίησης δοκιμίων.

4. Αλεστικά συστήματα, οπτικό μικροσκόπιο, πυριαντήρια, περιστροφικός εξατμιστήρας, συσκευές δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών σωματιδίων.

Εργαστήριο Φυσικοχημείας

1. Συσκευή μέτρησης αέριας-υγρής ισορροπίας σε υψηλές πιέσεις.

2. Οπτικό κελί κινητού εμβόλου υψηλής πίεσης. 2 μικροζυγοί κρυστάλλου χαλαζία, 3 θερμιδόμετρα, συσκευή υπερκρίσιμης εκχύλισης, συσκευή οξείδωσης με υποκρίσιμο νερό. Συσκευή υπερκρίσιμης χρωματογραφίας, 2 Φασματοφωτόμετρα, συσκευή μέτρησης της αντοχής σε θραύση, φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), με αέρια χρωματογραφία/ανιχνευτή υπερύθρου και θερμοσταθμική ανάλυση/ανιχνευτή υπερύθρου, στερεοσκόπιο (Leica MZ 12) με JVC TKC-621 κάμερα, συσκευές μέτρησης θερμικής ανάλυσης: DSC, TGA και TMA, στατική και δυναμική ανάκλαση φωτός.

3. Πυκνόμετρο, μονοκόχλιος εκβολέας, χρωματογραφία πηκτής, θερμικό μικροσκόπιο, συσκευή μέτρησης ταχύτητας με υπέρηχους.

4. Haake Rheodrive with Rheomix, Εκβολέας Διπλού Κοχλία και Τριχοειδής Ροόμετρο, Συσκευή ελέγχου αντοχής υλικών σε κρούση.

5.  2 υπολογιστικές μονάδες Silicon Graphics, νησίδα υπολογιστών με 22 επεξεργαστές.