Διοίκηση

Σύμφωνα με τον Ν. 4473/30-5-2017, “Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017.“
Για το διάστημα 1.11.2015-30.112017:
Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Ζασπάλης.
Αναπληρώτρια του Προέδρου είναι η Καθηγήτρια κ. Αγγελική Λεμονίδου.
Όργανο του τμήματος είναι η συνέλευση.
Η συνέλευση απαρτίζεται (σε ποσοστά που ορίζονται από το νόμο) από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό (Δ.Ε.Π.), εκπροσώπους των φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπροσώπους του ειδικού και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Διετέλεσαντες  Πρόεδροι του Τμήματος:

ΧρονολογίαΠρόεδροςΑναπληρωτής Πρόεδρος
1983 - 1984:N. Πλατάκης (Κ)
1984 - 1986:A. Kαράμπελας (Κ)
1986 - 1988:A. Aναγνωστόπουλος (Κ)
1988 - 1991:A. Αναγνωστόπουλος (Κ)
1991 - 1993:Β. Παπαγεωργίου (Κ)M. Aσσαέλ (AΚ)
1993 - 1995:Β. Παπαγεωργίου (Κ)M. Aσσαέλ (AΚ)
1995 - 1997:M. Aσσαέλ (AΚ)Μ. Σταματούδης (AΚ)
1997 - 1999:Β. Παπαγεωργίου (Κ)M. Aσσαέλ (Κ)
1999 - 2001:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
2001 - 2003:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
2002 Φεβρ.:Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)(μετά την παραίτηση του
Γ. Σακελλαρόπουλου)
2003 - 2005:Β. Παπαγεωργίου (Κ)Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
2005 - 2007:Β. Παπαγεωργίου (Κ)Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)
2007 - 2009:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)Σπ. Αναστασιάδης (K)
2009 - 2010:Γ. Σακελλαρόπουλος (Κ)M. Aσσαέλ (Κ)
2011 - 2012:Κ. Κυπαρισσίδης (Κ)M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
2013:Γ. Παπακώστας(Κ), καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνM. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)
2013 - 2015:M. Λιακοπούλου-Κυριακίδου (Κ)M. Στουκίδης (Κ)
2015 - σήμεραΒ. Ζασπάλης (Κ)Α. Λεμονίδου (Κ)