Παρουσίαση/εξέταση διδακτορικής διατριβής κ. Άννας Μανιαδάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή καλεί τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και κάθε ενδιαφερόμενο την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, στο Ισόγειο του Κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Άννας Μανιαδάκη, με θέμα: «Σύνθεση νέων αζωτούχων και βοριούχων παραγώγων β-κετονοξέων και αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης» Για την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή Η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη

June 28th, 2018|

Σχετικά με τη βαθμολογία των μαθημάτων:  Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Στερεών Καυσίμων και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενεργειακών / Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Η βαθμολογία των θεμάτων στα μαθήματα επιλογής: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Στερεών Καυσίμων και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενεργειακών / Περιβαλλοντικών Συστημάτων, έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου ΓΧΤ. Γ. Σταυρόπουλος

June 25th, 2018|

Παρουσίαση/εξέταση διδακτορική διατριβής κ. Αικατερίνης Ιορδανίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Επταμελής Επιτροπή καλεί τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και κάθε ενδιαφερόμενο την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, στις 12:00 π.μ στην ειδική αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που βρίσκεται στον 1ο όροφο της Πτέρυγας των Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., αίθουσα 8, όπου θα γίνει  η εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Αικατερίνης Ιορδανίδου, με τίτλο: ‘Δυαδικά και τριαδικά υβριδικά υλικά τιτανίου και καδμίου με φυσιολογικά υποστρώματα σε βιολογικές εφαρμογές.’   Εκ μέρους [...]

June 25th, 2018|

Υποτροφίες ΙΚΥ – Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

Υποτροφίες ΙΚΥ - Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

June 21st, 2018|

Παράταση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ “Χημική και Βιομοριακή Μηχανική”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’ παρατείνεται μέχρι 10/7/2018 Από τη Γραμματεία

June 18th, 2018|

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ – ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ  Στη Συνέλευση του Τμήματος Στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας   Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ Στη Συνέλευση του Τμήματος Στη Συνέλευση του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ Στη Συνέλευση του Τομέα ΤΦΔΕΘ Στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών Στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας

June 18th, 2018|