Βασίλης Θ. Ζασπάλης
Καθηγητής, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 

– Ph.D. Mater. Sci. (Univ. of Twente, NL, 1990)
– M.Sc. Chem. Technol. (Univ. of Twente NL, 1986)
– Dipl. Chem. Eng. (Univ. Patras 1986)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο:  216, 2oς όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο: 2310.996201 Fax: 2310.996269
Email: zaspalis@auth.gr
WWW:http://philon.cheng.auth.gr/lmt
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 15:00 ή κατόπιν συννενόησης

 1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Σύνθεση, ιδιότητες και εφαρμογές (πολυκρυσταλλικών) κεραμικών μαγνητικών υλικών όπως π.χ. οι φερρίτες της δομής του κυβικού σπινελίου ή της εξαγωνικής δομής.
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες πορωδών κεραμικών μεμβρανών σε διεργασίας επεξεργασίας υγρών ή αερίων μιγμάτων καθώς και σε χημικές διεργασίες αντιδραστήρων μεμβρανών υψηλών θερμοκρασιών.
 3. ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΩΝ: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων για εφαρμογές προστατευτικών επικαλύψεων, ανάπτυξη καταλυτών ή εφαρμογές διαγνωστικής ιατρικής.
 4. ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και εφαρμογές υλικών μικτών οξειδίων ως καταλύτες σε οξειδοαναγωγικές χημικές διεργασίες ενεργειακού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (π.χ. θερμοχημική διάσπαση κλπ.)
 1. Removal of organic micropollutants from drinking water by a novel electro-Fenton filter: Pilot-scale studies. Water Research 91:183-194 (2016
 2. Synthesis of a low loss Mn-Zn ferrite for power applications. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 400:307-310 (2016)
 3. Ferrites as redox catalysts for chemical looping processes. Fuel, 165:367-378 (2016)
 4. Magnetic Nanoparticles in Medical Diagnostic Applications: Synthesis, Characterization and Proteins Conjugation, Current Nanoscience 12, 2016
 5. Development of bubble-less ozonation and membrane filtration process for the treatment of contaminated water. Journal of Membrane Science, 492:40-47 (2015)
 1. Σχεδιασμός Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων
 2. Πρακτική Άσκηση / Υλικά
 3. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι
 4. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ
 5. Διαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών
 6. Μεταφορά Αποτελεσμάτων από το Εργαστήριο στη Βιομηχανική Παραγωγή
 1. Εύδου Αντιγόνη (Έτος έναρξης: 2012)
 2. Βρύζας Ζήσης (Έτος έναρξης: 2014)
 3. Τσανακτσίδου Ευγενία (Έτος έναρξης: 2016)
 4. Ματσούκα Χαριτίνη (Έτος έναρξης: 2016)