Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, καθώς και η αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι.
Αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019 και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν  κατά το διάστημα 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2019
Συνημμένα θα βρείτε και τη Νομοθεσία που διέπει τις κατατακτήριες εξετάσεις